Veiliger Leven

Veiliger Leven is ontstaan vanuit de verschillende door Expo Select ontwikkelde Roadshows. Gemeenten in Nederland hebben Veiligheid hoog op de agenda staan. Veiligheid in de meest brede zin van het woord.

Met deze wetenschap hebben wij Concepten, Campagnes, Roadshows, Cursussen, een Veiliger Leven Krant en verschillende wijkscans ontwikkeld. Allemaal elementen die Nederland veiliger maken.

Bij de ontwikkeling van de diverse onderdelen gaan wij altijd uit van bewustwording. De burget moet bewust worden van de eigen rol in veiligheid en moet weten welke partijen betrokken zijn en kunnen ondersteunen in deze veiligheid.

Al deze onderdelen samen vormen www.veiligerleven.nl.

Veiliger Leven is ontwikkeld door Expo Select en wordt samen met professionals aangeboden aan de gemeenten in Nederland!