Zuid on Ice

Zuid on Ice is een project wat Expo Select in opdracht van Woningcorporatie Vestia en de Deelgemeente Feijenoord ontwikkeld heeft. Een ijsbaan die gedurende 21 dagen geopend was midden in de wijk. In het Afrikaanderpark is een overdekte ijsbaan aangelegd van 25 bij 30 meter en een kleine kinderbaan van 25 bij 10 meter.

De opdracht was “gratis schaatsen voor de gehele buurt” met als sub-opdracht het onder de aandacht brengen van de schaatsmogelijkheden bij doelgroepen. Via scholen, verenigingen, buurthuizen, wijkcoƶrdinatoren, deelgemeente en Vestia hebben wij all daguren gevuld met doelgroep schaatsen. 15 dagen lang is er overdag geschaatst door de verschillende doelgroepen.

Vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur was er elke dag vrij schaatsen voor iedereen uit de buurt. Met muziek, licht en een mooi horecaplein (waar de prijzen zeer vriendelijk waren) werden de bezoekers getrakteerd op een feestje.

Totaal hebben er ruim 20.000 mensen gebruik gemaakt van deze ijsbaan. Tijdens de uitvoering van dit project hebben wij gebruik gemaakt dat 25 jongeren. Na een opleiding van een week hebben deze jongeren er (mede) voor gezorgd dat het een onvergetenlijke periode is geweest voor de buurt, maar zeker ook voor ons!

Expo Select was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het concept, het rond krijgen van de financiering, de communicatie en de gehele uitvoering van et project Zuid on Ice